Course curriculum

  • 1

    Dan Tian Breathing

    • Dan Tian Breathing Exercise

  • 2

    Ba Duan Jin Qi Gong - Instructions

    • 8 Treasures Qi Gong